Home Werking Demo Download Licentiecode Vragen Over Roovos RooDent Contact

Antwoorden op de meeste vragen

Installatiehandleiding

Voor vragen over de installatie vanaf de CD-ROM kunt u de meegeleverde documentatie raadplegen, of de meest recente versie downloaden: installatiehandleiding.pdf.

Laatste versie is 2.0

DEMO-Versie

U hoeft niet over een licentiecode te beschikken om de inhoud van dit programma te bekijken en een indruk te krijgen van de mogelijkheden en de werking. U kunt in de DEMO-versie géén wijzigingen aanbrengen. U kunt evenmin hoofdstukken uitprinten.

Inzoomen/Uitzoomen

Via het menu ‘Weergave’ kunt u inzoomen/uitzoomen om het beeld te vergroten/verkleinen. Het kan zijn dat u ook de grootte van uw scherm moet aanpassen.

Ontgrendelen

Als u een licentiecode heeft aangeschaft, kunt u het programma ontgrendelen. U kunt dan:

  • eigen formuleringen van regels invoeren;
  • bepalen welke reglementen u in een protocol opneemt;
  • een protocol, voorzien van uw praktijknaam, uitprinten;

Geldigheid licentiecode

Een aangeschafte licentiecode heeft een beperkte ‘houdbaarheid’. U moet deze in de de maand van aanschaf of de maand daarop invoeren. Voor het verstrekken van een nieuwe licentiecode (in het geval van een verlopen code) rekenen wij € 30,00 administratiekosten.
Als u het programma eenmaal ontgrendeld heeft, blijft deze ontgrendeld.

Personaliseren

Na het invoeren van uw geldige licentiecode, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de licentievoorwaarden. Hierna moet u uw praktijknaam, het adres, postcode en vestigingsplaats opgeven. Deze gegevens verschijnen op het scherm en op de uitgeprinte hoofdstukken. Hierdoor kunt u aantonen dat uw protocol specifiek voor uw praktijk van toepassing is.
let op: de eenmaal ingevoerde gegevens kunnen niet meer gewijzigd worden.

Start

instructie

Hier leest u hoe u dit programma kunt gebruiken.

printen

Hier kunt u aangeven welk protocol u wilt printen. Tevens kunt u aangeven op welke datum u het protocol heeft vastgesteld. Deze datum wordt in de footer van het protocol geprint. Aan elk protocol wordt een sectie toegevoegd waarop de werknemer tekent voor ontvangst van het protocol, dat het gelezen is, en dat zij/hij conform het protocol zal handelen. In de footer van elke pagina kan de medewerker een paraaf zetten.

licentieovereenkomst

Hier vindt u de tekst van de licentieovereenkomst. Als u een licentiecode opgeeft, wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan.

versienummer

Het versienummer van dit programma vindt u op de Licentie-tab. Als u contact opneemt met de helpdesk, wilt u dan dit nummer vermelden.

Bewaren

RooDent™ slaat automatisch alle wijzigingen op. U hoeft niet zelf een ‘bewaar-opdracht’ te geven. U doet er verstandig aan van al uw gegevens op uw computer regelmatig een back-up te maken!

Disclaimer Licentievoorwaarden © Roovos Organisatieontwikkeling